Ubezpieczenia

banner allianz

UBEZPIECZENIA - Allianz

logo allianz

Serdecznie zapraszamy do kontaktu z działem ubezpieczeń JD KULEJ Sp. z o.o. pod numerami telefonu 58 669 95 98 - numer bezpośredni lub 58 669 96 00 - numer ogólny.

Ubezpieczenia pakietowe Allianz

Grupa Allianz to największa instytucja finansowa w Europie, zarządzająca aktywami wartymi blisko 1 bilion euro. Firma działa w 77 państwach na wszystkich kontynentach, zatrudnia 170 000 pracowników i ubezpiecza ponad 60 milionów Klientów indywidualnych oraz bisko połowę firm z 500 największych przedsiębiorstw naszego globu. Jest notowana na najważniejszych giełdach świata, w tym Wall Street. Przychody w roku 2007 wyniosły ponad 100 miliardów euro.

Pakietowe ubezpieczenie komunikacyjne

Pełne zabezpieczenie w każdym przypadku

Dbając o Państwo komfort i wygodę, przygotowaliśmy kompletny i unikalny program ubezpieczenia Allianz-Peugeot, k dostępny w dwóch wariantach:

Pakiet Optimum obejmuje:

 • Obowiązkowe ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej (OC), ubezpieczenie Autocasco - od uszkodzeń i zniszczeń pojazdu z powodu wypadku, kradzieży lub czynnikó1) losowych, (AC- pełen zakres), a w tym:
  • utrzymywanie wartości fakturowej pojazdu przy ustalaniu wysokości odszkodowania przez 3 miesiące od daty pierwszej rejestracji dla pojazdów fabrycznie nowych,
  • zniesiony udział własny w szkodach częściowych likwidowanych w Autoryzowanych Serwisach Peugeot,
  • bezgotówkowy system naprawy skód w autoryzowanych części zamiennych i zastosowaniem technologii wymaganej przez producenta,
 • Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej w ruchu zagranicznym
  • Zielona Karta wydawana gratis jednorazowo na cały rok, ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków kierowców pasażerów pojazdów w związku z ruchem tych pojazdów (NNW)
 • Car Assistance - czyli zorganizowanie i pokrycie kosztów pomocy udzielonej kierowcy i pasażerom w razie unieruchomienia pojazdu, a także samochód zastępczy na okres naprawy pojazdu do 4 dni, Mini Car Assistance.

Peugeot Assistance :
0800 222 424 (bezpłatny)
Lub 0 602 222 424( płatny)

Programem mogą być objęte pojazdy fabryczne nowe oraz pojazdy do ósmego roku eksploatacji, pod warunkiem że zostały jako nowe w sieci Autoryzowanych Dealerów Peugeot na terenie Polski.

Pakiet Premium obejmuje dodatkowo:

 • utrzymanie wartości pojazdu przy ustalaniu wysokości odszkodowania przez 12 miesięcy od daty pierwszej rejestracji dla pojazdów fabrycznie nowych,
 • utrzymanie sumy ubezpieczenia pojazdu używanego w okresie 12 miesięcy od dnia zawarcia umowy ubezpieczenia, pod warunkiem opłacenia dodatkowej składki,
 • niezmienną wysokość sumy w szkodach kradzieżowych
 • samochód zastępczy na okres naprawy pojazdu aż do 9 dni
 • ubezpieczenie Ochrony Prawnej, na życzenie Klienta

Pakietowe ubezpieczenia komunikacyjne

Car Assistance - pomoc w nagłych wypadkach

W drodze czy w domu, w kraju czy za granicą, rano czy nocy - Car Assistance to ubezpieczenie, które w trudnych sytuacjach, za pośrednictwem telefonu, pozwoli zorganizować natychmiastową pomoc!

 • Obejmuje i zwracamy koszty m.in.:
 • Naprawy lub holowania uszkodzonego pojazd
 • Kontynuacji podróży do miejsca zamieszkania
 • Zakwaterowania osób ubezpieczonych na czas naprawy pojazdu
 • Dowozu paliwa
 • Transportu osoby poszkodowanej w kolizji do placówki medycznej lub miejsca zamieszkania
 • Domowe wizyty lekarskie po wypadku, w ranach limitów określanych w ogólnym warunkach ubezpieczenia.

Spokojnie, to tylko awaria

Dbając o Państwa wygodę, organizujemy również pomoc w razie awarii akumulatora, ogumienia, oświetlania pojazdu, pasów bezpieczeństwa, wycieraczek, alarm, a także w razie uszkodzenia kluczyków lub zatrzaśnięcia ich wewnątrz pojazdu.

W pakiecie Premium dodatkowo oferujemy:

 • zniesienie limitu kwoty związanej z kosztami holowania pojazdu po szkodzie do miejsca zamieszkania Ubezpieczonego, do najbliższego Autoryzowanego Serwisu Peugeota lub do Autoryzowanego Serwisu Peugeota znajdującego się w miejscu zamieszkania Ubezpieczonego, na terenie Polski
 • refundację kosztu holowania do najbliższego Autoryzowanego Serwisu Peugeota, w przypadku szkody poza granicami Polski.
Pakiet ALLIANZ
Dotyczy pojazdów do 8 roku eksploatacji
Premium Optium
Dostępność Pakietu
Pakiet dla wszystkich nabywców nowych pojazdów osobowych i ciężarnych do ósmego roku ich eksplatacji wyłącznie. Dedykowany dla wszystkich Klientów Peugeot, rekomendowany przez Peugeot Kredyt i Peugeot Leasing.
Formy Płatności
Płatność gotówką za cały rok z góry, z molowością rozłożenia składki na 2 raty( nie dotyczy pojazdów leasingowych). Wyłącznie dla Klientów Peugeot Kredyt i Peugeot Leasing możliwość zapłaty składkami w miesięcznych ratach.
Pojazd DEMO
Jeżeli pojazd przed sprzedażą jest użytkowany jako pojazd demonstracyjny nie dłużej niż 7 miesięcy i był ubezpieczony w Allianz w ramach programu Peugeot, to dla potrzeb ubezpieczenia po sprzedaży do Klienta finalnego jest traktowana jako pojazd fabrycznie nowy, a SU odpowiada wartości rynkowej pojazdu (tj. Wartości fakturowej w chwili nabycia przez Klienta finalnego).
Wartość pojazdu przy szkodzie całkowitej lub kradzieży
Wartość pojazdu fabrycznie nowego nabytego w salonie Peugeot Polska nie ulega zmianie w okresie pierwszych 12 miesięcy od daty pierwszego rejestracji. Dla sprzedanego przez Dealera za wartość pojazdu przyjmuje się SU w okresie 3 miesięcy od daty wystawienia faktury. Wartość pojazdu fabrycznie nowego nabytego na terytorium RP nie ulega zmianie w okresie 3 miesięcy od daty pierwszej rejestracji włącznie. W przypadku pojazdów używanych przyjmowana jest wartość rynkowa w dniu zaistnienia szkody
Odszkodowanie po szkodzie całkowitej lub kradzieże w okresie pierwszej 12 miesięcy od daty pierwszej rejestracji
Istnieją dwie możliwości rozliczenia szkody:
 1. Finasowanie przez Allianz zakupu fabrycznie nowego pojazdu marki Peugeot, przy czym cena przed upustem nie może przekroczyć 105% wartości fakturowej utraconego pojazdu. W przypadku braku możliwości dostarczenia nowego  pojazdu przez sieć Peugeot w terminie 14 dni od założenia deklaracji o wyborze niniejszego wariantu, uprawnienia do odszkodowania przysługuje odszkodowanie w wysokości 100% SU.
 2. Odbiór odszkodowania w wysokości 95% SU (5% udział własny)
Wartość pojazdu fabrycznie nowego na terytorium RP nie ulega zmianie w okresie miesięcy od daty pierwszej rejestracji wyłączni. W przypadku pojazdów używanychprzyjmowana jest wartość rynkowa w dniu zaistnienia szkody.
Pojazd zastępczy
Na okres naprawy ASO, maksymalnie 9 dni
/w pierwszej kolejności wykorzystywany jest Dealera Peugeot/
Na okres naprawy w ASO maksymalnie 4 dni
/w pierwszej kolejności wykorzystywany jest dojazd Dealera Peugeot
Usługi Assistance
Wspólny numer Alarmowy Assistance - podaj numer 0800 22 24 24
/ubezpieczenia AC, gwarancyjnego, leasingowego/ - Usługa wykonywana przez Pol- Assistance
Gwarancja holowania pojazdu do ASO Peugeot
Zniesiony zapis dotyczący franszyzy kilometrowej(30 km) przy awariach
Gwarancja użycia holownika Autoryzowanego Dealera marki Peugeot
Brak limitu - na terenie Polski zniesiony limit kwot związanych z kosztami holowania pojazdów po szkodzie do miejsca zamieszkania Ubezpieczonego, do najbliższego ASO Peugeot lub do ASO Peugeot znajdującego się w miejscu zamieszkania Ubezpieczonego. W przypadku zaistnienia szkoda poza granicami RP refundowany jest wyłącznie koszt holowania do najbliższego ASO Peugeot
Naprawa pojazdu po szkodzie częściowej
Gwarancja naprawy szkód w ASO z zastosowaniem oryginalnego części i technologii napraw przez producenta pojazdu
/pełen zwrot kosztów bez rabatów na części/
Rynkowy poziom stawek za roboczogodzinę napraw blacharskich i lakierniczych.
/Gwarancja minimalnych stawek/
Udział własny
Brak udziału własnego Udział własny w szkodach całkowitych i kradzieżowych w wysokości 5%
SU przy kontynuacji ubezpieczenia
Możliwość ustalenia SU w kolejnych latach użytkowania pojazdu należącego do płatnika VAT wg ”wartości netto”

Konsumpcja Sumy Ubezpieczenia
Konsumpcja SU zniesiona po szkodzie częściowej Występuje konsumpcja SU po szkole częściowej
Naprawa poza ASO Peugeot
Udział własny 10% w przypadku naprawy poza ASO Peugeot
Zabezpieczenia antykradzieżowe
W pojazdach do 50.000 zł brutto - jedno fabryczne montowane zabezpieczenia
W pojazdach o wartości od 50.001 do 120.000 zł brutto jedno fabryczne i drugie niezależne mechanicznie posiadające atest
W pojazdach od 120.001 do 300.000 zł brutto jedno fabryczne i drugie niezależnie elektroniczne posiadające atest
Powyżej 300.000 zł dodatkowo jest wymagane zamontowanie jako trzeciego zabezpieczenia system zdalnego alarmowania i lokalizacji pojazdu.
Nowy produkt - Ubezpieczenia Informacji Prawnej (IP)
W przypadku kolizji, sprzedaż pojazdu, w kraju i za granicą oferuje możliwość konsultacji telefonicznej z prawnikiem, który udzielił informacji i prześle niezbędny wzory dokumentów.
Opcje dodatkowe
Dla pojazdów typu - rent a car, taxi, nauka jazdy przewidziane zostały zwyżki zawarte w taryfie składek.

Szybki serwis likwidacyjny:
Szkodę komunikacyjną można zgłosić bezpośredni u Autoryzowanego Dealera Peugeot lub dzwoniąc pod numer Call Center Allianz: 0 801 10 20 30 lub (48 22) 567 12 02.

Dodatkowe informacje: (058) 629 72 72 lub poprzez formularz kontaktowy >>