Finansowanie - Leasing

banner leasing 1 banner leasing 2

Leasing

Serdecznie zapraszamy do kontaktu z działem finansowym JD KULEJ Sp. z o.o. pod numerami telefonu
58 669 95 98 - numer bezpośredni lub 58 669 96 00 - numer ogólny.

PSA Finance Polska Sp. z o.o. oraz Banque PSA Finance S.A. Oddział w Polsce to dwie instytucje oferujące usługi kredytowe, leasingowe oraz ubezpieczeniowe na zakup nowych i używanych pojazdów marki Peugeot.

Spółka PSA Finance Polska Sp. z o.o. oferuje produkty leasingowe od 2001 roku. W ofercie znajduje się również wynajem długoterminowy z szerokim pakietem usług dodatkowych.

Obecnie w ofercie PSA Finance Polska Sp. z o.o. oraz Banque PSA Finance S.A.

Oddział w Polsce obok produktów dla klientów znajdują się produkty skierowane do Dealerów takiej jak: linie kredytowe w przypadku PSA Finance Polska oraz kredyty i pożyczki krótko- i średnioterminowe w przypadku Banque PSA Finance.

Peugeot Finance dostarcza klientom sieci Peugeot kompleksową ofertę finansową i zapewnia możliwość wyboru najodpowiedniejszej formy finansowania zakupu samochodów.

Infolinia dla klientów: 0801 31 21 31
Z tel. Komórkowych: (22) 531 21 31

Co dodaje nam charakteru?

 • Indywidualne podejście do potrzeb Twojej firmy
 • Oszczędność Twojego czasu - wszelkie formalności realizowane są w jednym miejscu
 • Minimum formalności - procedura uproszczona od 0% czynszu inicjalnego
 • Dbałość o Twoje bezpieczeństwo - gwarantujemy atrakcyjne pakiety ubezpieczenia komunikacyjnego oraz inne świadczenia ubezpieczeniowe

W trosce o jak najwyższe zadowolenie naszych klientów z Peugeot Finance oferujemy również usługi:

 • podgląd i wydruk faktur za czynsze leasingowe na portalu internetowym
 • serwis SMS

WARUNKI LEASINGU OPERACYJNEGO

Co leasingujemy?

 • Nowe i demonstracyjne samochody marki Peugeot
 • Samochody używane do 10 lat, przy czym wiek pojazdu + okres finansowania nie może przekroczyć 12 lat
 • Samochody sprowadzane z zagranicy

Wybierając Peugeot Finance klient może skorzystać z szerokiego wachlarza świadczeń ubezpieczeniowych oraz usług pakietowych, za które płatności dokonuje razem z miesięcznymi czynszami leasingowymi. Proponowane usługi dodatkowe:

 • Atrakcyjne pakiety ubezpieczenia komunikacyjnego AC/OC/NW, roczne i wieloletnie
 • Ubezpieczenie Assistance
 • Przedłużona gwarancja i umowa utrzymania
 • Ubezpieczenie spłaty leasingu
 • Ubezpieczenie straty finansowej GAP, SUPER GAP

Parametry leasingu:

 • Czas trwania umowy od 24 do 60 miesięcy
 • Czynsz inicjalny od 0% do 45% wartości początkowej pojazdu
 • Waluta umowy leasingowej: PLN
 • Wysokość wykupu ustalana jest zgodnie z życzeniem klienta:
  • 2 lata - od 19% do 35% wartości początkowej pojazdu
  • 3 lata - od 1% do 25%
  • 4 lata - od 1% do 20%
  • 5 lat - od 1% do 15%

Zmieniając wysokość czynszu inicjalnego oraz wykup możemy dopasować miesięczny czynsz do indywidualnych potrzeb klienta.

NIEZBĘDNE DOKUMENTY

Każdorazowo wszyscy klienci:

 • Aktualny dowód osobisty oraz drugi dokument tożsamości ze zdjęciem
 • Wniosek leasingowy z oświadczeniem Leasingobiorcy o wysokości uzyskiwanych dochodów
 • Przy spółkach kapitałowych uzupełniony załącznik "Sytuacja ekonomiczna podmiotu"

PROCEDURA UPROSZCZONA

Działalność Gospodarcza, Spółki cywilne

 • Wpis do ewidencji działalności gospodarczej lub odpis z KRS (dokument nie starszy niż 3 miesiące od daty odpisu)
 • NIP, REGON
 • Oświadczenie o braku zaległości w ZUS i US
 • Spółki cywilne dostarczają także kopię umowy spółki

Spółki prawa handlowego, inne osoby prawne (fundacje, spółdzielnie, itp.)

 • Aktualny odpis z KRS (dokument nie starszy niż 3 miesiące od daty odpisu)
 • NIP, REGON
 • Oświadczenie o braku zaległości w ZUS i US

PROCEDURA PEŁNA

Działalność Gospodarcza, Spółki cywilne

 • Wpis do ewidencji działalności gospodarczej lub odpis z KRS ( dokument nie starszy niż 3 miesiące od daty odpisu)
 • NIP, REGON
 • Zaświadczenie z ZUS o nie zaleganiu ze składkami ( w oryginale) lub dowody wpłaty składek ZUS za ostatnie 6 miesięcy ( z zachowaną terminowością wpłat), wymagane tylko w przypadku nowych klientów Peugeot Finance
 • Oświadczenie o braku zaległości w US
 • Zaświadczenie z US o uzyskanym dochodzie/przychodzie za ostatni okres obrachunkowy lub potwierdzone przez US deklaracje PIT w zależności od sposobu rozliczania się z US (zeznanie roczne za poprzedni rok podatkowy)

Spółki prawa handlowego, inne osoby prawne (spółdzielnie, fundacje, itp.)

 • Potwierdzone przez US deklaracje PIT lub CIT za ostatni okres obrachunkowy
 • NIP, REGON
 • Aktualny odpis z KRS (dokument nie starszy niż 3 miesiące od daty odpisu)
 • Bilans wraz z rachunkiem zysków i strat, dokumentujące dochód za ostatni rok obrachunkowy oraz ostatni miesiąc poprzedzający miesiąc złożenia wniosku
 • Zaświadczenie z ZUS o nie zaleganiu ze składkami (w oryginale) lub dowody wpłaty składek ZUS za ostatnie 6 miesięcy (z zachowaną terminowością wpłat), wymagane tylko w przypadku klientów Peugeot Finance
 • Oświadczenie o braku zaległości w US lub dowody wpłaty podatku dochodowego za ostatnie 6 miesięcy (z zachowaną terminowością wpłat)

PSA Finance Polska ma prawo wymagać dodatkowych dokumentów. Powyśze informacje nie są ofertą w rozumieniu art. 66 Kodeksu Cywilnego. Prezentowane informacje zostały podane wg stanu na marzec 2010.