Finansowanie - Kredyt

banner kredyt

Kredyt

Serdecznie zapraszamy do kontaktu z działem finansowym JD KULEJ Sp. z o.o. pod numerami telefonu
58 669 95 98 - numer bezpośredni lub 58 669 96 00 - numer ogólny.

Banque PSA Finance S.A. Oddział w Polsce oraz PSA Finance Polska Sp. z o.o. to dwie instytucje oferujące usługi kredytowe, leasingowe oraz ubezpieczeniowe na zakup nowych i używanych pojazdów marki Peugeot.

Banque PSA Finance S.A. Oddział w Polsce oferuje produkty kredytowe od kwietnia pod nazwą handlową Peugeot Finance.

Obecnie w ofercie Banque PSA Finance S.A. Oddział w Polsce oraz PSA Finance Polska Sp. z o.o. obok produktów dla klientów znajdują się produkty skierowane do Dealerów takie jak: kredyty i pożyczki krótko- i średnioterminowe w przypadku Banque PSA Finance oraz linie kredytowe w przypadku PSA Finance Polska.

Peugeot Finance dostarcza klientom sieci Peugeot kompleksową ofertę finansową i zapewnia możliwość wyboru najodpowiedniejszej formy finansowania zakupu samochodów.

Infolinia dla klientów: 0801 31 21 31
Z tel. Komórkowych: (22) 531 21 31

Co dodaje nam charakteru?

 • Indywidualne podejście do Twoich potrzeb
 • Oszczędność Twojego czasu - wszystkie formalności zrealizujesz w jednym miejscu
 • Minimum formalności - przystępna procedura uproszczona do 0% wpłaty własnej
 • Dbałość o Twoje bezpieczeństwo - gwarantujemy atrakcyjne pakiety ubezpieczenia komunikacyjnego oraz inne świadczenia ubezpieczeniowe
 • Szybka Reakcja - w godzinę Twój wniosek kredytowy zostanie rozpatrzony

Zakres finansowania

 • samochody nowe i demonstracyjne marki Peugeot
 • samochody używane wszystkich marek
 • samochody używane sprowadzone z zagranicy
 • ubezpieczenia komunikacyjne
 • opłata przygotowawcza
 • dodatkowe akcesoria samochodowe
 • przedłużona gwarancja i umowa utrzymania
 • Ubezpieczenie Spłaty Kredytu oraz Ubezpieczenie Straty Finansowej GAP i Super GAP

Okres kredytowania

 • samochody nowe - od 6 do 84 miesięcy
 • samochody używane - od 6 do 84 miesięcy (maksymalny wiek pojazdu wynosi 10 lat, a okres kredytowania z wiekiem pojazdu wynosi 12 lat )

Wysokość kredytu

 • Minimalna kwota kredytu wynosi 5 tys. Zł
 • Maksymalna kwota kredytu uzależniona jest od zdolności kredytowej klienta

Spłata kredytu

 • Raty równe
 • Oprocentowanie zmienne w PLN
 • Możliwość wcześniejszej spłaty części lub całości kredytu

Minimalna wpłata własna

Procedura uproszczona od 0% na nowe i używane samochody, dla osób:

 • Uzyskujących dochody z tytułu umowy o pracę
 • Otrzymujących zasiłki i świadczenia przedemerytalne
 • Emerytów i rencistów
 • Rolników
 • Uzyskujących dochody z tytułu wolnego zawodu
 • Prowadzących działalność gospodarczą
 • Prowadzących spółki cywilne, jawne itp.

NIEZBĘDNE DOKUMENTY

Procedura uproszczona

Każdorazowo dwa dokumenty ze zdjęciem

Osoby zatrudnione na umowę o pracę

 • Oświadczenie o dochodach

Emeryci i renciści

 • Oświadczenie o dochodach oraz kopia decyzji o przyznaniu renty na okres stały lub dłuższy o 1 miesiąc od terminu spłaty ostatniej raty kredytu lub kopia orzeczenia komisji lekarskiej

Osoby otrzymujące zasiłki i świadczenia przedemerytalne
- Oświadczenie o dochodach oraz kopia decyzji o przyznaniu świadczenia

Rolnicy
- Oświadczenie o dochodach oraz zaświadczenie z urzędu gminy o posiadanym gospodarstwie rolnym

Osoby wykonujące wolne zawody
Oświadczenie o dochodach oraz dokument świadczący o wykonywaniu wolnego zawodu

Osoby prowadzące działalność gospodarczą, spółki cywilne:

 • Oświadczenie o dochodach
 • Wpis do ewidencji działalności gospodarczej lub odpis KRS
 • REGON, NIP
 • Oświadczenie o braku zaległości w ZUS i US
 • W przypadku spółki cywilnej kopia umowy spółki

Spółki komandytowe, komandytowo-akcyjne, z o.o., S.A., inne podmioty:

 • Oświadczenie o dochodach
 • Aktualny odpis KRS
 • REGON, NIP
 • Oświadczenie o braku zaległości w ZUS i US

Banque PSA Finance S.A. Oddział w Polsce ma prawo wymagać dodatkowych dokumentów.
Powyższe informacje nie są ofertą w rozumieniu art. 66 Kodeksu Cywilnego. Prezentowane informacje zostały podane wg stanu na marzec 2010.